Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 2 a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego

Załącznik nr 3 - Umowa o roboty budowlane

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykaz osób

Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 9 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się

Załącznik nr 10 - Przedmiar Dębnik-Dzierzgów

Załącznik nr 10 - Przedmiar Folwark - Kwilina

Załącznik nr 10 - Przedmiar Kwilina - Szkoła

SWZ doc

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy doc

Załącznik nr 2 a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego doc

Załącznik nr 3 - Umowa o roboty budowlane doc

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności doc

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu doc

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót budowlanych doc

Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykaz osób doc

Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego doc

Załącznik nr 9 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-10-08 14:13:19.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację
zamówienia
 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-10-21 12:01:39.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-10-21 14:56:58.
Zawiadomienie o unieważnieniu I części
postepowania
 Zawiadomienie o unieważnieniu I części postepowania

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-10-29 14:40:45.
Zawiadomienie o wyborze oferty
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-11-26 15:23:09.

Zobacz:
 Przetarg Nr 1/2021"Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie" - unieważniony .  Przetarg Nr 2/2021"Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie" . .  Przetarg Nr 3/2021 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy .  Przetarg Nr 4/2021"Przebudowy dróg gminnych: Część 1. Nr 002987T Dębnik – Dzierzgów, Część 2. Nr 003026T Folwark – Kwilina, Część 3. Nr 003028T Kwilina – Szkoła – do granicy z gminą Moskorzew” . 
Data wprowadzenia: 2021-11-26 15:23:09
Opublikowane przez: Robert Dzienniak