Wójt Gminy Radków informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony Nr ogłoszenia 292384 - 2009 na zadanie pn. „Nadbudowa budynku administracyjno – usługowego dla potrzeb społeczno – kulturalnych w Radkowie”.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Napora Waldemar | Data wprowadzenia: 2010-01-19 13:14:54.
Data wprowadzenia: 2010-01-19 13:14:54
Autor: Napora Waldemar
ObowižEzuje od: 2009-10-08
Opublikowane przez: Robert Dzienniak