Obwieszczenie Nr 3/2010
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ustalającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Dzierzgów

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-12-16 08:43:36.
Obwieszczenie Nr 2/2010
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ustalającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Chycza

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-12-16 08:36:15 | Data modyfikacji: 2010-12-16 08:38:55.
Obwieszczenie Nr 1/2010
 Obwieszczenie ws. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków w granicach sołectw gminy

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-08-18 13:08:49.
Data wprowadzenia: 2010-08-18 13:08:49
Autor: Wójt Gminy Radków
ObowižEzuje od: 2010-08-18
Opublikowane przez: Robert Dzienniak