Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Chycza

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-01-07 09:11:44 | Data modyfikacji: 2011-01-07 09:14:34.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Dzierzgów

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-01-07 09:15:07.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Droga Radków - Dzierzgów

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-04-01 14:28:34.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania M i M Kopeć

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-04-08 13:12:48.
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radków w granicach sołectw gminy.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:07:16.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-09-21 14:38:26 | Data modyfikacji: 2011-09-21 14:39:41.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ustalającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-08-22 08:58:23.
Data wprowadzenia: 2011-08-22 08:58:23
Autor: Wójt Gminy Radków
ObowižEzuje od: 2011-08-22
Opublikowane przez: Robert Dzienniak