Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia
 Obwieszczenie_Omazda.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-08-03 14:19:28.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Radków
 Obwieszczenie_o_wylozeniu_sierpień_2012-_1.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2012-08-24 12:21:33.
Data wprowadzenia: 2012-08-24 12:21:33
Autor: Wójt Gminy Radków
Opublikowane przez: Robert Dzienniak