„Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy
Radków do 2020 roku”.

Urząd Gminy Radków przygotował Strategię Rozwoju Gminy Radków do 2020 roku. Jest to dokument określający długookresowy plan działania, kierunek rozwoju Gminy oraz cele, których realizacja będzie niezbędna dla poprawy jakości życia Mieszkańców. Władze gminy zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych Strategii, które trwać będą do 19 czerwca. Dokument do pobrania znajduje się poniżej. Papierowa wersja Strategii dostępna jest w Urzędzie Gminy. Uwagi do dokumentu przyjmowane będą na piśmie do dn. 19.06.2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Radków oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres radkow@radkow.ugm.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać „Uwagi do projektu Strategii”).

 Radków - strategia_po uwagach.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-06-04 15:07:23.
ANKIETA ANONIMOWA „Ocena funkcjonowania Kart
informacyjnych wprowadzonych przez Urząd Gminy w
Radkowie”
 Ankieta_Radków.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-03-25 12:23:54.
Ogłoszenie - AZBEST 2014 r.
 OGŁOSZENIE - azbest 2014.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:50:26.
Harmonogram odbioru odpadów na 2014 r.
 HARMONOGRAM ODBIORU na 2014 ODPADÓW GM. RADKÓW.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:48:04.
Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:48:04
Opublikowane przez: Robert Dzienniak