Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. ws: przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-01-30 11:33:53.
 Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 23stycznia 2014 r. ws: dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-01-30 11:41:24.
 Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 11 luty 2014 r. ws: powołania zespołu ds. aktualizacji Strategii Gminy na lata 2014-2020.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-02-24 08:54:48.
 Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 11 luty 2014 r. ws: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-02-24 08:56:14.
 Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 21 luty 2014 r. ws: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-02-24 08:57:27 | Data modyfikacji: 2014-03-28 09:11:07.
 Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 27 luty 2014 r. ws: zapewnienia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-02-28 11:29:01.
 Zarządzenie Nr 6 a/2014 z dnia 5 marca 2014 r. ws. upoważnienia

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-21 10:00:11.
 Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. ws. ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-04-10 12:36:21 | Data modyfikacji: 2014-07-21 09:58:35.
 Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. ws. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-04-10 12:38:26 | Data modyfikacji: 2014-07-21 09:58:21.
 Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ws. wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Radkowie Kart usług zwanych informacyjnymi.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-05-28 12:56:24 | Data modyfikacji: 2014-07-21 14:44:26.
 Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. ws.dokonania zmian w budzecie gminy w 2014 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-05-28 12:59:41 | Data modyfikacji: 2014-07-21 09:58:02.
 Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. ws. ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-05-28 13:04:11 | Data modyfikacji: 2014-07-21 09:57:47.
 Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. ws. powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-05-28 13:08:50 | Data modyfikacji: 2014-07-21 09:57:30.
 Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-05-28 13:11:24 | Data modyfikacji: 2014-07-21 09:57:17.
 Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ws.dokonania zmian w budzecie gminy w 2014 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-05-28 13:13:30 | Data modyfikacji: 2014-07-21 09:57:05.
 Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 9 maja 2014 r. ws. ustalenia opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych i uzytkowych stanowiących mienie gminy.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-05-28 13:15:39 | Data modyfikacji: 2014-07-21 09:56:51.
 Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 9 maja 2014 r. ws. powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-05-28 13:17:47 | Data modyfikacji: 2014-07-21 09:56:34.
 Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ws. upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do prowadzenia postepowania i wydawania decyzji w sprawach o zasiłki dla opiekunów

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2014-05-28 13:21:42 | Data modyfikacji: 2014-07-21 09:56:17.
 Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 22 maja 2014 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-21 10:03:39 | Data modyfikacji: 2014-07-21 10:58:07.
 Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. ws. konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju Gminy Radków do 2020 roku.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-21 11:12:48.
 Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. ws. upoważnienia do wydawania Karty Dużej Rodziny.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-21 11:16:14.
 Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. ws. wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu gminy Radków oraz jednostek organizacyjnych gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-21 11:19:47.
 Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. ws. polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-21 11:57:49 | Data modyfikacji: 2014-07-21 12:00:11.
 Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. ws. ustalenia zasad kontroli zarządczej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-21 12:07:33 | Data modyfikacji: 2014-07-21 12:09:58.
 Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-21 12:15:12.
 Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. ws. powołania komisji odbiorczej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-21 15:28:42.
 Zarządzenie Nr 27/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. ws. wprowadzenia Procedury planowania. realizacji, monitorowania i ewaluacji budżetu zadaniowego Gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:32:32 | Data modyfikacji: 2014-07-21 14:35:14.
 Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 22 maja 2014 r. ws. "Wdrożenia systemu rozwoju kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników na podstawie opisów stanowisk pracy" w Urzędzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-25 11:06:55 | Data modyfikacji: 2014-08-06 10:40:29.
 Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. ws.powołania komisji egzaminacyjnej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-08-06 10:44:31.
 Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. ws.powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotknietych klęskami żuwiołowymi na terenie Gminy Radków w roku 2014.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-08-11 15:14:14.
 Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-08-18 13:19:43.
 Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. ws. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podreczników i materiałów edukacyjnych w ramach rzadowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna"

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-08-18 13:23:50.
 Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. ws. powołania komisji odbiorczej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-09-03 10:20:56 | Data modyfikacji: 2014-09-16 12:32:18.
 Zarządzenie Nr 34/2014 z dnia 2 września 2014 r. ws. zapewnienia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-09-03 10:34:04.
 Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 12 września 2014 r. ws. powołania komisji odbiorczej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-09-23 09:40:15.
 Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 12 września 2014 r. ws. utworzenia Punktu Informacyjnego Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-09-23 09:43:01.
 Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 12 września 2014 r. ws. "Wdrożenia systemu rozwoju kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników na podstawie opisów stanowisk pracy" w Urzędzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-09-23 09:48:08 | Data modyfikacji: 2014-10-02 14:01:12.
 Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 24 września 2014 r. ws. powołania komisji odbiorczej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-10-02 14:04:45.
 Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 25 września 2014 r. ws. wdrożenia narzędzia do oceny satysfakcji klienta Urzedu Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-10-02 14:09:12.
 Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 2 października 2014 r. ws. ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:38:27.
 Zarządzenie Nr 40A/2014 z dnia 3 października 2014 r. ws. dokonania zmian w budzecie gminy w 2014 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:42:03.
 Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 7 października 2014 r. ws. wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych do celów głosowania korespondencyjnego.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:44:46.
 Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 8 października 2014 r. ws. upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:49:58.
 Zarządzenie Nr 44/2014 z dnia 24 października 2014 r. ws. dokonania zmian w budzecie gminy w 2014 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:52:48.
 Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. ws. powołania komisji odbiorczej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:59:28.
 Zarządzenie Nr 46/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. ws. przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na 2015 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:08:38 | Data modyfikacji: 2015-02-05 13:24:25.
 Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. ws. przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2015 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:17:17 | Data modyfikacji: 2015-02-05 13:22:10.
 Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2014

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:29:42.
 Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. ws. spisu z natury składników majątkowych gminy.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:46:08.
 Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścislego zarachowania oraz rzeczowych środków majatkowych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:53:50 | Data modyfikacji: 2015-02-05 13:54:45.
 Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. ws. powołania komisji odbiorczej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:57:02.
 Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:03:25.
 Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. ws. powołania Zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:05:31.
 Zarządzenie Nr 54/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. ws. powołania grupy kontrolnej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:07:50.
Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:07:50
Opublikowane przez: Robert Dzienniak