Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

   1. wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy ,
   2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy.


Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

   Wzór wniosku o udostępnienie informacji w formacie Word lub w formacie PDF 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 13:08:21.
Data wprowadzenia: 2010-04-22 13:08:21
Opublikowane przez: Robert Dzienniak