POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ RADKÓW


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:


1) 2012 rok – 11,00 %
2) 2013 rok – 16,60 %
3) 2014 rok – 27,71 %
4) 2015 rok – 60,28%
5) 2016 rok - 38,02%
6) 2017 rok - 39,48 %
7) 2018 rok - 48,36 %
8) 2019 rok - 26,35 % - wymagany poziom nie został osiągnięty

 


Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:


1) 2012 rok – 15,23%
2) 2013 rok – 14,08 %
3) 2014 rok – 39,54 %
4) 2015 rok – 31,46 %
5) 2016 rok - odpady biodegradowalne nie zostały przekazane do składowania
6) 2017 rok - 1,17 %
7) 2018 rok - 0,00 %
8) 2019 rok - 9,24 %

Wymagane poziomy zostały osiągnięte.


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

W latach 2013-2016  z terenu Gminy Radków nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

w latach :

1) 2017 rok - 100%

2) 2018 rok - z terenu Gminy Radków nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

3) 2019 rok - z terenu Gminy Radków nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.


Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

 

POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:


1) 2014 rok – 4%
2) 2015 rok – 117,00%
3) 2016 rok - 36,64% i 47,11%

4) 2017 rok:
- MPGO Sp. z o. o Kraków - 22,26 %
- TAMAX Sędziszów - 67,26 %

5) 2018 rok:
- MPGO Sp. z o. o Kraków - 51,23 %
- PUK TAMAX Sędziszów - 66,92 %
- PGKiM Sp z o o Włoszczowa -32,88 %

6) 2019 rok:
- MPGO Sp. z o. o Kraków - 54,30 %
- PUK TAMAX Sędziszów - 45,80 %
- PGKiM Sp z o o Włoszczowa -44,52 %


Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:


1) 2014 rok – 1,98%
2) 2015 rok – 1,57 %
3) 2016 rok - odpady biodegradowalne nie zostały przekazane do składowania

4) 2017 rok:
- MPGO Sp. z o. o Kraków - 0 %
- TAMAX Sędziszów - 1,26 %

5) 2018 rok:

- MPGO Sp. z o. o Kraków - 0, 00 %
- PUK TAMAX Sędziszów - 0, 00 %
-PGKiM Sp z o o Włoszczowa - 0, 00 %

6) 2019 rok:
- MPGO Sp. z o. o Kraków - 0,0 %
- PUK TAMAX Sędziszów - 15,69 %
- PGKiM Sp z o o Włoszczowa -1,07 %


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

W latach 2013-2019 z terenu Gminy Radków nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-06-24 14:40:55 | Data modyfikacji: 2020-12-21 15:08:21.
Data wprowadzenia: 2014-06-24 14:40:55
Data modyfikacji: 2020-12-21 15:08:21
Opublikowane przez: Robert Dzienniak