OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADKÓW o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Radków
 Radków wyłożenie -obwieszczenie.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-24 11:36:04.
INFORMACJA WÓJTA GMINY RADKÓW Z DNIA 20. 04.
2018 r.
 Radków wyłożenie - informacja 20.04.2018.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:42:02.
Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:46:16.
Obwieszczenie z dnia 22.08.2018 r - informacje o
okręgach wyborczych, ich granicach, numerach,
liczbie radnych, siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej
 Obwieszczenie z dnia 22.08.2018 r - informacje o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych, siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-23 08:44:56.
Data wprowadzenia: 2018-08-23 08:44:56
Opublikowane przez: Robert Dzienniak