Komunikat dotyczący opłat z tytułu zmniejszenia
retencji

Oświadczenie do pobrania

 informacja retencja 20.03.2018r..docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-03-20 15:27:29.
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Radków na
okres 3 lat
 Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Radków na okres 3 lat

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-06-22 14:23:07.
Informacja

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „e-Pracownie WŚ”).

 Informacja

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-07-25 11:47:04.
Data wprowadzenia: 2018-07-25 11:47:04
Opublikowane przez: Robert Dzienniak