Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:29:21.
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:30:05.
Załącznik Nr 1
 Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy 25.06.2021.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:43:59.
Załącznik Nr 1 pdf
 Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy 25.06.2021.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:44:19.
Załącznik Nr 2
 Załącznik Nr 2- oswiadczenie wykonawcy 25.06.2021.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:44:48.
Załącznik Nr 2 pdf
 Załącznik Nr 2- oswiadczenie wykonawcy 25.06.2021.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:45:06.
Załącznik Nr 3
 Załącznik Nr 3 - wzór umowy 25.06.2021.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:45:26.
Załącznik Nr 3 pdf
 Załącznik Nr 3 - wzór umowy 25.06.2021.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:45:56.
Załącznik Nr 4
 Załącznik Nr 4 - oświadczenie 25.06.2021.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:46:15.
Załącznik Nr 4 pdf
 Załącznik Nr 4 - oświadczenie 25.06.2021.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:46:35.
Załącznik Nr 5
 Załącznik Nr 5 - oświadczenie 25.06.2021.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:46:56.
Załącznik Nr 5 pdf
 Załącznik Nr 5 - oświadczenie 25.06.2021.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:47:14.
Załącznik Nr 6
 Załącznik Nr 6 - wykaz robót budowlanych 25.06.2021.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:47:35.
Załącznik Nr 6 pdf
 Załącznik Nr 6 - wykaz robót budowlanych 25.06.2021.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:48:04.
Załącznik Nr 7
 Załącznik Nr 7- oswiadczenie 25.06.2021.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:48:23.
Załącznik Nr 7 pdf
 Załącznik Nr 7- oswiadczenie 25.06.2021.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:48:44.
Załącznik Nr 8
 Załącznik Nr 8 - zobowiązanie podmiotu trzeciego 25.06.2021.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:49:14.
Załącznik Nr 8 pdf
 Załącznik Nr 8 - zobowiązanie podmiotu trzeciego 25.06.2021.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:49:42.
Załącznik Nr 9
 Załącznik Nr 9 - oświadczenie 25.06.2021.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:50:17.
Załącznik Nr 9 pdf
 Załącznik Nr 9 - oświadczenie 25.06.2021.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:50:48.
Załącznik Nr 10
 Załącznik Nr 10 - przedmiar 25.06.2021.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:51:29.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-07-09 11:24:40.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-07-09 13:45:40.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
16.07.2021
 Unieważnienie OR.271.1.2021 z dnia 16.07.2021.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-07-16 11:54:10.

Zobacz:
 Przetarg Nr 1/2021"Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie" - unieważniony .  Przetarg Nr 2/2021"Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie" . .  Przetarg Nr 3/2021 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy . 
Data wprowadzenia: 2021-07-16 11:54:10
Opublikowane przez: Robert Dzienniak