Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gminaradkow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-09-26 14:43:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-26 14:43
Załącznik nr 5 - Oświadczen
Aktualizacja 1, Ogłoszenie o zamówieniu  więcej >
2019-09-26 14:43:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-26 14:43
Załącznik nr 5 - Oświadczen
Dodano ogłoszenie o zamówieniu26.09.2019.pdf  więcej >
2019-09-26 14:42:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-26 14:42
Załącznik nr 5 - Oświadczen
Aktualizacja 2, S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h
W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)   więcej >
2019-09-26 14:42:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-26 14:42
Załącznik nr 5 - Oświadczen
Aktualizacja 3, Zalacznik nr 1 - Oferta wykonawcy  więcej >
2019-09-26 14:42:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-26 14:42
Załącznik nr 5 - Oświadczen
Aktualizacja 4, Załącznik nr 2 - Harmonogram  więcej >
2019-09-26 14:41:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-26 14:41
Załącznik nr 5 - Oświadczen
Aktualizacja 5, Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy
dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu   więcej >
2019-09-26 14:41:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-26 14:41
Załącznik nr 5 - Oświadczen
Aktualizacja 6, Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  więcej >
2019-09-26 14:41:32

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-26 14:41
Załącznik nr 5 - Oświadczen
Aktualizacja 7, Załącznik nr 5 - Oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej  więcej >
2019-09-26 14:37:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-26 14:37
Ogłoszenie o zmówieniu
Aktualizacja 3, Załącznik nr 2 - Harmonogram  więcej >
2019-09-26 14:37:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-26 14:37
Ogłoszenie o zmówieniu
Aktualizacja 2, Zalacznik nr 1 - Oferta wykonawcy  więcej >
2019-09-26 14:36:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-26 14:36
Ogłoszenie o zmówieniu
Dodano załącznik nr 5 grupa kapitałowa26.09.2019.doc  więcej >
2019-09-26 14:35:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-26 14:35
Ogłoszenie o zmówieniu
Dodano Załącznik nr 4
oswiadczenie-podstawy-wykluczenia26.09.2019.docx  więcej >
2019-09-26 14:34:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-26 14:34
Ogłoszenie o zmówieniu
Dodano Załącznik nr 3 oswiadczenie
warunki-udzialu-postepowanie26.09.2019.docx  więcej >
2019-09-26 14:32:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-26 14:32
Ogłoszenie o zmówieniu
Dodano Załącznik nr 2 harmonogram26.09.2019.docx  więcej >
2019-09-26 14:32:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-26 14:32
Ogłoszenie o zmówieniu
Dodano Zalacznik nr 1 oferta 26.09.2019.doc  więcej >
2019-09-26 14:31:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł”

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-26 14:31
Ogłoszenie o zmówieniu
Dodano SIWZ -kredyt 26.09.2019.doc  więcej >
2019-09-03 14:34:42

Aktualizacja informacji w dziale:
2019 r.

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-03 14:34
Wójt Gminy w Radkowie ogłasz
Dodano Informacja o wynikach naboru na stanowisko
urzędnicze w Referacie finansowo-budżetowym 03.09.2019.pdf  więcej >
2019-08-26 13:30:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-26 13:30
Uchwała nr 79/2019 Państwowe
Aktualizacja 1, Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie powoływania obwodowych k  więcej >
2019-08-26 13:30:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-26 13:30
Uchwała nr 79/2019 Państwowe
Aktualizacja 2, Załącznik do uchwały nr 79/2019
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie powoływa  więcej >
2019-08-26 13:29:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Robert Dzienniak
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-26 13:29
chwała nr 79/2019 Państwowej
Dodano uchwała 79.2019pkw.pdf  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 4420
następne >     100>>     300>>